piątek, 9 maja 2014

Brytyjski żołnierz oskarżony i uwięziony za dyskusję na temat nakazu aresztu Elżbiety Windsor.ITCCS  -  BEZZWŁOCZNY  APEL!


Brytyjski żołnierz oskarżony i uwięziony za dyskusję na temat nakazu aresztu Elżbiety Windsor.Stafford, Anglia, 7 maja 2014.
Vivian Cunningham, żołnierz służący w Pułku Straży w Aldershot ,  Hampshire, został zatrzymany i bezprawnie zamknięty w szpitalu, gdzie podano mu leki antypsychotyczne. Wcześniej powiedział swojemu oficerowi przełożonemu, kapitanowi Murrell o sprawie istniejącego nakazu aresztu przeciwko Elżbiecie Windsor (królowa Anglii).


Żołnierz Cunningham, bez swojej zgody, został zamknięty na 6 miesięcy w szpitalu psychiatrycznym St. George, Stafford. Na rozkaz kapitana Murrell został mu podany lek antypsychotyczny Olanzapine przez lekarzy: Kahn i Sema. 


Tragedia stała się po tym, kiedy żołnierz Cunningham wspomniał swojemu przełożonemu kpt. Murrell o dowodach istnienia nakazu aresztu Elżbiety Windsor, w konsekwencji wyroku wydanego na nią przez Sąd Zwyczajowy, za przestępstwa popełnione przeciwko ludzkości. 


Zgodnie z oświadczeniem Viviana Cunningham, kp.t Murrell stwierdził: „Wierzę w dowód, który mi pokazałeś, ale czy zgodzisz się na badanie lekarskie, aby stwierdzić, że jesteś OK?”

Cunningham zgodził się, po czym został zamknięty na oddziale psychiatrycznym z diagnozą: „Ciężki przypadek psychozy”. 

Oczywiste jest, że Cunningham został zatrzymany na podstawie notorycznego prawa brytyjskiego „Prawo zagrożenia”, które klasyfikuje krytycyzm figur politycznych przez społeczeństwo, jako zaburzenia mentalne przedstawicieli owego społeczeństwa.

ITTCCS  oświadcza stanowczo wszem i wobec, że żołnierz Cunningham został zaatakowany celowo przez Koronę brytyjską, za rozprzestrzenianie informacji o winie Elżbiety Windsor.

Prześladowanie Cunningham związane jest bezpośrednio z toczącym się obecnie dochodzeniem przeciwko Koronie brytyjskiej i „rodzinie królewskiej” oskarżonym o handel dziećmi i ludobójstwo.


ITCCS wzywa więc sprzymierzeńców z całego świata oraz swoich członków w Anglii do protestu przy szpitalu St. George, telefonów do kpt. Murrell z żądaniem wyjaśnienia uwięzienia żołnierza Cunningham. Będziemy protestować i okupować brytyjskie ambasady, i inne ważne placówki w świecie dopóty, dopóki Cunningham nie zostanie zwolniony absolutnie bezwarunkowo.

Vivian Cunningham jest obecnie uznany przez ITCCS Więźniem Sumienia.