czwartek, 24 lipca 2014

WROK SĄDU:
Bruksela, 22 lipca 2014

W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (Nr.18072014 – 002)
Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

WERDYKT:

Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżeni Jorge Mario Bergoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winni wszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci. Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym .

W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu.  Sąd nakazuje natychmiastowe wykonanie wyroku poprzez powołane Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego.

Sad nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa.
Autorytety Publiczne i Policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia
od przeszkadzania wykonaniu tego WYROKU.

WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i „jus gentium” – Prawa Narodów.

poniedziałek, 7 lipca 2014

PROCES PAPIEŻA FRANCISZKA - BIURO PROKURATORAPROCES   PAPIEŻA   FRANCISZKA   -  BIURO   PROKURATORA


Bruksela,  środa, 11 czerwca 2014.


  • Irlandzkie dzieci są mordowane rytualnie. Nowi naoczni świadkowie z Irlandii i Holandii opisują zabójstwa dokonywane przez ‘Dziewiąty Krąg’ – ślady wskazują udział Georga Saros, księcia Friso i Premiera Holandii. 
  • Specjalne Jednostki Akcji kierowane do powstrzymania rytuałów ‘Dziewiątego Kręgu’ w kościołach Montrealu i Dublinie. 
  • powstają kanadyjskie Sądy Zwyczajowe autoryzowane prawami powstającej Republiki. 
  • W katolicyzmie gwałt dzieci nie jest przestępstwem: słowa Arcybiskupa w amerykańskim sądzie.

TUAM,  IRLANDIA,  BRUKSELA:

Szczątki blisko 800 tysięcy dzieci znaleziono w cysternie katolickiego Domu Matki i Dziecka nieopodal Tuamu. „ Zawierają oznaki zabójstw rytualnych”- stwierdził świadek pochodzący z Gardy – irlandzkiej policji.

„Naukowcy z Biura śledczego powiedzieli nam, że położenie ciał, jak i ślady okaleczeń i poodcinanych części szczątków wskazują na morderstwa rytualne. Te dzieci nie zostały tylko pocięte, ale zmasakrowane.”

Rząd irlandzki i Kościół katolicki oświadczyły, że prowadzą swoje „domowe śledztwo”, odgrodziły miejsce grobów masowych, nie podając jednak ,iż należy do sceny przestępstwa, co jest normalne podczas prób zatajenia faktów przez różne instytucje kryminalne.  Setki protestantów wyruszyło pod parlament w Dublinie, domagając się dokładnego śledztwa i ukarania winnych.

Jednocześnie proces Papieża Franciszka o handel dziećmi i zabójstwa ofiarne, trwa w Brukseli. Nowy świadek holenderski rzuciła trochę więcej światła na satanistyczną sieć działań ‘Dziewiątego Kręgu’, odsłaniając scenę zabójstw w Anglii, Belgii i Holandii.

Świadek, emerytowana urzędniczka publiczna wymieniła nazwiska 9 najwyższych sędziów, polityków i członków grupy Bilderberger; George Saros oraz księcia Friso – brata obecnego króla Holandii, jako biorących udział w zabójstwach dzieci, które zaobserwowała w Oudergem w Belgii, i Zwolle w Holandii, w latach 1996 – 2000.Kasetę video ze swoim przesłuchaniem oddała śledczym Sądu Zwyczajowego, w ubiegły poniedziałek.

„W lasach znajdującym się w okolicy Oudergem widziałam, jak ścigali te nagie dzieci i zabijali strzałami z broni, a potem odcinali chłopcom penisy, jako trofea. Widziałam żołnierzy belgijskich patrolujących  lasy w celu protekcji tych mężczyzn podczas polowania. Byli to książę Friso, król Albert z Belgii i premier Mark Rutte. Rozpoznałam też George Saros – bilionera, który przyjaźni się z żoną Friso – Mabel Wisse Smut.”

Friso – młodszy brat króla holenderskiego zmarł nagle w ubiegłym roku w szpitalu podczas rehabilitacji po „wypadku narciarskim”. Jego śmierć nastąpiła tuż przed publikacją (Laurent Louis) sprawy morderstw dokonanych przez wysoko postawionych członków belgijskiego Parlamentu.

Świadek opisała także obecność ‘katolickiego prałata’ przy oddzielnym morderstwie trojga nieletnich przestępców w pobliżu Zwolle w Holandii, w 2004 roku.

„Syndykat kryminalny zwany ‘Octopus’ zajmuje się dostawą tych dzieci z domów zamieszkałych przez małoletnich przestępców. Tamtego dnia było ich troje: dwóch chłopców i dziewczyna. Wszyscy troje byli gwałceni i torturowani aż do utraty życia, w domu położonym w pobliżu Zwolle, który należy do tych gangsterów. Friso tam był, i jakiś katolicki prałat, którego nie rozpoznałam, gdyż mówił po angielsku. Pamiętam jednak, że Friso nazywał go ‘Irlandczykiem’ i nawiązywał do jakiejś grupy ‘Dziewięciu’.”

Świadek była obecna przy tych zabójstwach, ponieważ należała do syndykatu ‘Octopus’, sprawującego władzę nad biznesem narkomanii w Holandii i Belgii.

Sprawa ‘Dziewiątego Kręgu’ do zamknięcia w Montrealu i Dublinie:
Profesjonalnie szkoleni szeryfowie przygotowują się do położenia ostatecznego końca rytuałom ofiarnym w kościołach katolickich w Montrealu i  Dublinie podczas tego lata i jesieni, w celu złapania i aresztu morderców. 

Szeryfowie obecnie szkolą się w Grupach Akcji autoryzowanych przez Sąd Zwyczajowy, zarówno w Brukseli, jak i w lokalnych oddziałach.

Oświadczenie Biura Szeryfów Sądu Zwyczajowego:
„Kierujemy swoje siły do dwóch katedr katolickich, gdzie zabójstwa rytualne są zaplanowana na 15 sierpnia i na okres pełni Księżyca we wrześniu, czyli Pro Cathedral w Dublinie oraz Marie Reine du    Monde w Montrealu. Wszyscy tam obecni zostaną zatrzymani i aresztowani pod zarzutem chęci popełnienia morderstwa na dzieciach. Użyjemy każdej siły koniecznej do uratowania tych dzieci.”

Biuro Szeryfów powiadomi policję Garda w Dublinie o swoich intencjach, a także odwoła się do niej o pomoc. W Montrealu policja, jako agenci jednostki kryminalnej, z wyrokiem sądowym, „Korony Anglii”, otrzymają rozkaz poddania się i nie przeszkadzania w akcji Szeryfów, lub również zostaną oskarżeni o przestępstwo i szkodę na rzecz sprawiedliwości.
Nowa Republika w Kanadzie:

Winnipeg:
Zgodnie z ubiegłorocznym wyrokiem Sądu Zwyczajowego za zbrodnie przeciwko ludzkości, Elżbieta Windsor została pozbawiona tytułu głowy państwa. Obecnie Kanada nie posiada oficjalnego rządu, w związku z czym wszyscy kanadyjscy patrioci wzywani są do przybycia na Konwencję konstytucyjną, w październiku i utworzenie niezależnej republiki. Podczas Konwencji ogłoszona zostanie Proklamacja Wolności oraz zmiany w Konstytucji przez obywateli.

Kevin Annett – doradca Komitetu Pomocy, bazującego w Winnipeg, wraz z prezydentem Komitetu, Cameronem Shields, powiedział: „Jedna kobieta z Londynu jest właścicielką całej ziemi i minerałów w naszym kraju i morduje nasze dzieci dla swojej przyjemności. Nazywa też siebie głową państwa kanadyjskiego. Nie będziemy dłużej żyć w takiej tyranii i nie pozwolimy na to naszym dzieciom. Sami musimy stworzyć nowe prawo. Wzywamy każdego Kanadyjczyka do współudziału.”

Konwencja odbędzie się 27 – 31. 10. 2014. w Winnipeg. Zostanie tam przedstawiona delegatom propozycja Proklamacji.
Ostatni komentarz: gwałty na dzieciach nie są przestępstwem!
Katolicki Arcybiskup Robert Carlson oznajmił w tym tygodniu amerykańskim prawnikom, że” nie zdawał sobie sprawy z tego, iż gwałty na dzieciach są przestępstwem.” Carlsson jest odpowiedzialny za handel dziećmi w jego diecezji w Minneapolis, przynajmniej od roku 1980. (NBC.10.06.2014).

Wypowiedź Carlsona nie jest tak naprawdę kłamstwem, ani prowokacją, lecz szczerym wyznaniem. Gwałt dzieci nie jest mianowicie przestępstwem według „prawa kanonicznego”’, przedstawicieli zdeprymowanej jednostki kryminalnej, jaką jest kościół katolicki.

Carlson wychowany został w religijnej kulturze fałszu, gdzie handel dzieci jest sprawą normalną, ponieważ przynosi zyski multi-bilionowe rocznie, a więc uczy niezważania na takie „drobnostki”, jak gwałt na dzieciach.

Jak długo przetrwałby jakikolwiek polityk po takiej horrendalnej wypowiedzi?  Kościołowi z Rzymu uchodzi to jednak na sucho, a horror trwa. 

Dlaczego świat toleruje  wciąż taki kościół? Morderczą korporację!
Odpowiedz sobie, czytelniku na to pytanie, a z odpowiedzią wyjdź na ulicę i wołaj sprawiedliwości. 

Wydane prze Biuro Prokuratury Sądu Zwyczajowego. Agencja Informacji Publicznej w Brukseli.

niedziela, 29 czerwca 2014

29 czerwca, 2014

Ważna informacja z Centrali ITCCS oraz Sądu Prawa Zwyczajowego - Drużyny Akcji Bezpośredniej zaczynają działać przy oznakach rezygnacji Papieża
www.iclcj.com
 

29 Czerwca, 2014 - Bruksela
 

Podczas gdy Watykan przygotowuje się na nieuniknione usunięcie Jorge Bergoglio, "Papieża Francieszka" ze swego stanowiska,  dwie Jednostki Akcji Bezpośredniej (DAU) składające się z wyszkolonego personelu bezpieczeństwa zostały wysłane przez Sąd do Rzymu i Londynu. Ich celem jest pomoc w aresztowaniu oskarżonych morderców dzieci powiązanych z satanistycznym kultem Dzięwiątego Kręgu, włączając w to samego Bergoglio.
 

"Liczymy na lokalnych aktywistów prawa zwyczajowego oraz społeczeństwo by pomogli nam zatrzymać tych zabójców zanim będą mogli zranić więcej dzieci" - wygłoszone przez dowodzącego DAU powiązanego z Sądem.
 

"Mamy listę dziewiętnastu wysokich katolickich i anglikańskich członków kościoła, wliczając w to Jezuitów, którzy uczestniczyli w tych mordach rytualnych w poprzednim roku. Naszym celem jest ich zatrzymać wszystkimi możliwymi środkami."
 

Londyński odłam DAU ma za zadane powstrzymać nadchodzące rytualne mordowanie w zamku Carnarvon w Walii oraz zamku Balmoral w Szkocji w której uczestniczą członkowie "rodziny królewskiej"
 

W Kanadzie, członkowie DAU przygotowują się do podobnych akcji w katedrze Marie Reine du Monde w Monteralu, gdzie ważne konklawe Dzięwiątego Kręgu odbędzie się 15 sierpnia.
Akcji tej będzie towarzyszyć proklamacja suwerennej Republiki Kanady tej jesieni przez patriotów w Winnipeg. Republika zagwarantuje konstytucyjną bazę dla sądów prawa zwyczajowego które odbywają się w całej Kanadzie by skazać morderców dzieci zarówno w kościele jak i państwie.
 

"Korona i prawo kanonijne są oszustwem i system kryminalnym wobec czego obecnie nie mogą już działać w naszym kraju. Potrzebujemy powrotu do rządzenia przez prawo" - powiedział Colin Sullivan, członek Prowincjonalnej Rady Republiki Kanady.
 

"Przypominamy każdemu policjantowi, politykowi i sędziemu w Kanadzie, że ich zaprzysiężone posłuszeństwo skazanej morderczyni dzieci, Królowej Elżbiecie, jest teraz oficjalnie bez znaczenia i muszą opuścić swoje stanowiska. W tym momencie oni i każdy prawdziwy patriota, mogą być częścią prawdziwego i prawego państwa."
 

Grupy w ośmiu prowincjach Kanady oraz w pięciu tubylczych narodach wybierają swoich delegatów by wzięli udział w Konwencji formującej Republikę w Winnipeg w dniach 27 do 31 października, 2014. Więcej informacji można znaleźć pisząc na adres republicofkanata@gmail.com
 

Globalne nadawanie tych i innych historycznych wydarzeń, wliczając w to akcje DAU i Rzymie i Londynie będzie zamieszczone 10 lipca (Tydzień Jubileuszowy) na stronie www.itccs.org
 

Wydane przez Centrale ITCCS
29 Czerwca, 2014

środa, 18 czerwca 2014

Interview

ZAWIADOMIENE SPECJALNE!ZAWIADOMIENE  SPECJALNE!

ULTIMATUM  I  OFERTA   SKIEROWANE   DO   PRACOWNIKÓW   I    AGENTÓW    KORONY    ANGIELSKIEJ     I    KOŚCIOŁA    KATOLICKIEGO.


Oferta Amnestii Generalnej została wystosowana do pracowników (poddanych) Korony angielskiej i Watykanu, przez przewodniczącego Komitetu sądownictwa Sądu Zwyczajowego w Brukseli.

Amnestia obejmie osoby, które zdecydują się podzielić pod przysięgą swoją wiedzą na temat dowodów przestępstw popełnionych przez wymienione instytucje i ich wiernych.
„Jest to apel do osób znajdujących się wewnątrz tych morderczych organizacji, które zdecydują się na odważny krok wystąpienia z szeregów i wspomożenia wymiarowi sprawiedliwości. „ Wyjaśnił Kevin Annett – specjalny asystent Sądu.

„Obwieszczamy kobietom i mężczyznom: jeśli podacie dowody przestępstw popełnionych przeciwko ludzkości, przez papieży, rodziny królewskie i innych, uzyskujecie automatycznie amnestię generalną i nie musicie obawiać się wyroku za wasz w nich udział. Amnestia obejmie wszystkich obywateli, posiadających wiedzę na ten temat i zdecydowanych wystąpić w roli świadków.”
NAGRODY   OFEROWANE   PRZEZ   BIURO   PROKURATORA!

Dodatkowo, Prokurator Sądu Zwyczajowego oznajmił dzisiaj, że zostaną przyznane nagrody pieniężne do 10 tysięcy Euro za informacje prowadzące do możliwości uzyskania wyroków na głowach Watykanu i Rządu, za przestępstwa przeciwko ludzkości. Szczególnie apelujemy do tych, którzy przedstawią dowody przestępstw (tortury i zabójstwa) Jorge Beroglio (Papież Franciszek), Adolfo Pachon (generał Jezuitów), Justin Welby (Arcybiskup Canterbury).

Bruksela. 2 czerwca 2014.
Kompletny tekst apelu Kevina Annett na podanej stronie.

środa, 28 maja 2014

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI BIURA ITCCSNAJNOWSZE  WIADOMOŚCI  BIURA  ITCCS  -  wtorek  27maja  2014.


 RAPORT  BBC  - Jorge  Bergoglio (Papież Franciszek) porównał gwałty księży katolickich  na dzieciach do aktów ‘mszy satanistycznych’. Przyznał ,że posiada ‘tajemną wiedzę’ na temat takich praktyk.


car-ratzinger

Zbulwersowane ofiary satanistycznych aktów żądają natychmiastowej rezygnacji ‘sadystycznie nieczułego’ papieża.

Bruksela:

Po publicznym oskarżeniu Papieża o udział w globalnym handlu dzieci i ich zabójstwach, towarzyszących specyficznym rytuałom satanistycznym, Jorge Bergoglio oznajmił,  że posiada tajną wiedzę o takich praktykach odbywających się w jego kościele. Porównuje je do gwałtów na dzieciach przez księży katolickich. Bergoglio jest obecnie jednym z głównych oskarżonych Sądu Zwyczajowego.

Prokurator społeczny Sadu Zwyczajowego:


„Jesteśmy przekonani, że szokujące wypowiedzi Jorge Bergoglio nie są przypadkowe, lecz wskazują na jego świadomą wiedzę na temat powiązania gwałtów dzieci w obrębie kościoła z rytuałami satanistycznymi, w których sam bierze udział. Uznajemy te wypowiedzi Papieża za przyznanie do winy i dodatkowy dowód na jego udział w tych okrutnych występkach.”


Ruth Leopold, 51-letnia, amerykańska ofiara praktyk satanistycznych, która przeżyła następstwa katolickich rytuałów tortur i gwałtu, stoi na czele zgrupowania delegacji ofiar do Sądu Zwyczajowego, powiedziała dzisiaj w manifeście skierowanym do osób z jej zgrupowania ‘Przeciwko Terrorowi Kościoła’:


„Każdy ignorant domyśli się, że wystarczy tylko wspomnienie słów ‘msza satanistyczna’, aby wywołać niewyobrażalną traumę w ofiarach z bagażem wspomnień tortur. Uważamy wypowiedzi Papieża za najniższy stopień formy sadystycznej nieczułości. Być może specjalnie zaaranżował tę wzmiankę po to, by jeszcze więcej z nas popełniło samobójstwa, teraz, gdy oskarżamy go o czynny udział w rytuałach ‘Dziewiątego Kręgu’.  Czas najwyższy na jego odejście.”


Sąd jest obecnie w trakcie trzeciej sesji, na której liczni świadkowie, jak i dokumentacja archiwalna wyraźnie łączą Papieża Franciszka, Arcybiskupa Canterbury Justina Welby i generalnego przełożonego Jezuitów Adolfo Pachon z rytuałami gwałtu i zabójstw, w niedalekiej przeszłości (2010). W ubiegłym tygodniu Pachon ogłosił swoją rezygnację, po czym także papież wspomniał o ‘wcześniejszej emeryturze’.


Wzmianki Bergoglio na temat rytuałów satanistycznych zostały włączone do akt sprawy Prokuratury Sądu Zwyczajowego, a wraz z nowymi dowodami z Watykanu, o usilnych, niedawnych próbach zatuszowania aktywności ‘Dziewiątego kręgu’ przez niego, działalnością w celu  zniszczenia pracy Sądu, będą ważnymi atutami podczas konkluzji oskarżenia.


Dowody te zostaną opisane i przedstawiona w nadchodzącym biuletynie informacyjnym Biura Prokuratury.

ITCCS  CENTRALA.

Ważna wiadomość z ITCCS - 25 maja, 2014Ważna wiadomość z ITCCS - 25 maja, 2014: Oskarżony morderca dzieci rezygnuje z posady z Watykanie: 
Głowa zakonu Jezutów Adolfo Pachon wygłasza zaskakujące oświadczenie podczas gdy mimo absencji toczy się przeciw niemu proces w sprawie Przestępstw przeciw Ludzkości.

Rzym:
Pośród pogłosek, że papież Franciszek, czyli Jorge Bergoglio, może abdykować ze stanowiska z powodu jego publicznego procesu odnośnie handlu i morderstw dzieci, jeden z jego współpracowników właśnie tak zrobił.

Najwyższy Generał Jezuitów Adolfo Nicolas Pachon nagle w tym tygodniu ogłosił, że zrezygnuje ze swojego stanowiska na następnym Głównym Kongresie Jezuitów.

Wspólnie z Arcybiskupem Canterbury, Justin'em Welby, Bergoglio oraz Pachon - wszyscy są głowymi ostarżonymi w historycznym kryminalnym procesie przeprowadzonym przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego w Brukseli, rozpoczęty 7 Kwietnia, 2014r. Wielu naocznych świadków którzy złożyli zeznania w Sądzie twierdzą, że byli świadkami gdy Welby, Bergoglio oraz Pachon brali udział w gwałceniu oraz rytualnemu mordowaniu dzieci powiązanemu z notorycznym kultem Dzięwiątego Kręgu kierowanemu przez zakon Jezuitów w latach 2009 i 2010.

W oświadczeniu ignorowanemu przez światowe media, Pachon ogłosił, że z dniem 20 maja rezygnuje ze swojego stanowiska bez podania powodu.

Wiadomości we włoskiej TV w Rzymie nazywają rezygnacie Pachon'a "niecodzienną.. jak na jednego z głównych prałatów kościoła".

Pachon to trzecia najważniejsza osoba w Watykanie która rezygnuje ze stanowiska po tym jak została skazana przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego ICLCJ za zbrobnie przeciw ludzkości. Poprzedni papież Benedykt, Joseph Ratzinger abdykował 11 lutego, 2013r, ledwie dwa tygodnie przed uznaniem go winnym przez ICLCJ w sprawie handlu i rytualnych mordów dzieci. Inny ścigany w tej samej sprawie, sekretarz Watykanu, Tarcisio Bertone również zrezygnował ze stanowiska po wydaniu wyroku.

Sekretarz ITCCS Kevin Annett wydał komentarz dziś z Kanady:
"To kolejne przyznanie się do winy przez najbardziej wpływowych ludzi w papiestwie. Najwidoczniej nie są oni nietykalni i cały ich skorumpowany kryminalny syndykat upada. Powinniśmy mieć nadzieję i zauważyć, że prawo w rękach ludzi może obalić najgorszą tyranię"

Najnowszy wywiad z Kevin'em Annett'em o procesie przez ICLCJ  oraz inne wiadomości są dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=CCX_oujvuMg&feature=youtu.be . Mogą być dostępne również (poniżej) na stornie www.itccs.org , z datą 24 maja, 2014
Przyszłe wiadomości z Sądu wkrótce.