poniedziałek, 18 marca 2013

Unikający sprawiedliwości Przedstawiciele Kościoła Skazani na Publiczne Wygnanie

 
Unikający sprawiedliwości Przedstawiciele Kościoła Skazani na Publiczne Wygnanie 
 

Publiczny Nakaz Wygnania został wydany przez Międzynarodowy Trybunał do spraw Zbrodni Kościoła i Państwa przeciwko Papieżowi, kardynałom i Abp Wilfridowi Napierowi za wspieranie i zachęcanie do dokonywania gwałtu na dzieciach. 


18.03.2013 
Bruksela:
Po uniknięciu aresztowania przez przedstawicieli Trybunału, ponad trzydziestu przedstawicieli kościoła i państwa zostanie skazanych na wygnanie ze swoich społeczności podczas Wielkiego Tygodnia za to, że są ściganymi przestępcami stanowiącymi zagrożenie dla wszystkich dzieci.

W tej grupie znajdują się Papież Franciszek I oraz były Papież Josef Ratzinger, Kanadyjski Premier Stephen Harper oraz Królowa Angielska Elżbieta Windsor, wobec których wydano nakaz zatrzymania na podstawie Publicznych Nakazów Aresztowania wydanych przez Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa , 5 i 15 marca 2013 roku. 
 
Przeciwstawiali się prawu i aresztowaniu, dlatego uznani zostali za wrogów publicznych którzy nie są więcej mile widziani ani nie mają już wstępu do naszej społeczności” wyjaśnia pastor Kevin Annet, który przedstawił obciążające ich dowody przed Trybunałem. 
 
Teraz również abp katolicki z Południowej Afryki który głosował na Papieża Franciszka I dołączył do zastępu przedstawicieli władz oficjalnie skazanych na wygnanie. 
 
Po publicznym wystąpieniu, w którym stwierdził, że gwałty dokonywane na dzieciach nie są przestępstwem, a tym samym stworzył zagrożenie dla dzieci przebywających w jego otoczeniu, Arcybiskup Durbanu w Południowej Afryce, Wilfrid Napier, dołączył do ponad trzydziestoosobowej grupy przedstawicieli władz kościelnych i państwowych, którzy z dniem 24 marca, w Palmową Niedzielę, zostaną skazani na wygnanie nakazem Międzynarodowego Trybunału ds. zbrodni Kościoła i Państwa. 
 
Ogłoszenie Wygnania zostało wydane dzisiaj, a jego tekst załączony jest do niniejszego artykułu. Zostanie odczytane i umieszczone w kościołach katolickich na całym świecie, w niedzielę, 24 marca oraz w czasie Wielkiego Tygodnia.
 
Osoby wymienione w Ogłoszeniu nie będą miały dostępu do kościołów ani placówek publicznych oraz zobowiązani są do unikania kontaktu z każdym dzieckiem lub ofiarą przemocy kościoła. 
 
Jeśli winni nie będą przestrzegać Publicznego Nakazu Wygnania mogą zostać zatrzymani i aresztowani przez każdego obywatela posiadającego lub nie Obywatelski Nakaz Aresztowania
 
Trybunał wzywa obywateli całego świata i wszystkie swoje przedstawicielstwa do egzekwowania nakazu wygnania w następujący sposób: 
 
1. Opublikuj załączoną Ogłoszenie Wygnania w katolickich i protestanckich kościołach i innych obiektach na całym świecie, począwszy od najbliższej niedzieli, 24 marca.
2. Obserwuj te kościoły i kancelarie i biura rządowe, w celu upewnienia się, że winni przestępcy nie mają kontaktu z dziećmi i innymi osobami narażonymi.
3. Informuj policję, że przestępcy nie stosują się do Aresztu Obywatelskiego i stanowią zagrożenie dla społeczeństwa oraz dla bezpieczeństwa dzieci.
4. Monituj działania i ruchy tych winnych mężczyzn i kobiet, i znanych gwałcicieli dzieci, i zatrzymuj ich jeśli to możliwe.
Dalsze informacje dotyczące działań Trybunału w dwudziestu jeden krajach podczas Wielkiego Tygodnia wkrótce.

18 marca 2013
Główna siedziba Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni Kościoła i Państwa
, Bruksela