piątek, 15 marca 2013

Międzynarodowy Nakaz Aresztowania wydany przeciwko Papieżowi Franciszkowi I


Międzynarodowy Nakaz Aresztowania wydany przeciwko Papieżowi Franciszkowi I, Jorge Mario Bergoglio, za Przestępstwa przeciwko Ludzkości i Handel Dziećmi


Umieszczono 15 marca 2013 przez Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa

Włosi oraz przedstawiciele innych narodowości mają prawo do zatrzymania nowego Papieża

Bruksela:
Ten sam Trybunał (sąd powszechny) który skazał jego poprzednika oraz innych przedstawicieli Kościoła i Państwa wydał w dniu dzisiejszym Nakaz Aresztowania przeciwko pierwszemu jezuickiemu papieżowi w historii, Jorge Mario Bergoglio.

Podpisana i opatrzona pieczęcią kopia Nakazu znajduje się w załączniku, a poniżej jego treść:
Argentyński prałat przyjął odpowiedzialność karną oraz stał się przedmiotem natychmiastowego aresztowania poprzez przyjęcie urzędu Papieża po ogłoszeniu Watykanu organizacją przestępczą dnia 25 lutego 2013.

Rola Bergoglio w śmierci obywateli Argentyny podczas “Brudnej Wojny” oraz w handlu dziećmi więźniów politycznych zmusiła Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa do wydania Nakazu Aresztowania w dniu dzisiejszym. Ważność Nakazu wynosi rok czasu.

Włoscy i argentyńscy obywatele, oraz każda kobieta i każdy mężczyzna są uprawnieni mocą tego Nakazu do wzięcia udziału w publicznym zatrzymaniu Bergoglio. 

"Papież jest głową drapieżnych sił które od wieków toczą ukrytą wojnę przeciwko wszystkim nie-katolikom na świecie” powiedział dziś w Vancouver Sekretarz Trybunału Kevin Annet który dostarczył dzisiaj Nakaz Aresztowania do kancelarii Archidiecezji Katolickiej w Vancouver. 

"Ponieważ my i nasze dzieci jesteśmy atakowani przez korporację, która ustala prawa sama dla siebie mamy prawo bronić się, powstrzymywać i zatrzymywać sprawców tak jak dzieje się to w każdej wojnie.”

Publiczna Proklamacja, odczytywana w dwudziestu ośmiu krajach w tym tygodniu przez członków Trybunału, publicznie wyklucza tych z przedstawicieli Kościoła i Państwa którzy nie mogą zostać od razu aresztowani na mocy wydanych Nakazów. 

Zachęca się obywateli do ściągania i używania załączonego Nakazu. 

Wydano przez Główną Siedzibę Międzynarodowego Trybunału ds Zbrodni Kościoła i Państwa,
15 marzec 2013
Bruksela