środa, 2 kwietnia 2014

WAŻNE ZMIANY podane przez TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY do badania przestępstw popełnionych przez KOŚCIÓŁ i PAŃSTWO

WAŻNE ZMIANY podane przez TRYBUNAŁ MIĘDZYNARODOWY do badania przestępstw popełnionych przez KOŚCIÓŁ i PAŃSTWO:


Sobota, 29 marca, 8 rano.ZŁĄCZONO:

  1. Proces sądowy Papieża Franciszka. Jezuitów i Anglikanów – przesunięty na 7 kwietnia, rozpocznie się prezentacją Biura Prokuratury – Sąd zarządza ścisłą ochronę po działaniach „Black Ops”(Czarnej operacji), sponsorowanej przez Watykan i wysłanej do Brukseli. 
  2. Powołanie Publiczne Agencji Informacyjnej przy Biurze Prokuratury (OCP) w celu publicznego przekazywania dowodów sądowych podczas trwania procesu – pierwsza informacja poniżej. 
  3. Szczątki ciał dzieci i rekordy zniszczone przez Arcybiskupa Canterbury Justina Welby i królową Elżbietę – masowe groby zaginionych dzieci odkryte w Kanadzie, Holandii i USA są związane z kultem Dziewiątego Kręgu.

SEKRETARIAT SĄDU WYDAŁ DZISIAJ NASTĘPUJĄCĄ WIADOMOŚĆ:

Jeorge Bergoglio (Papież Franciszek), Adolfo Pachon (Naczelny generał Jezuitów) i Justin Welby to główni oskarżeni i przeciw nim odbędzie się proces „in absentia” (pod nieobecność) 7 kwietnia, jako że nie odpowiedzieli na wezwania, ani nie zaprzeczyli oskarżeniom Sądu Zwyczajowego w Brukseli.

Biuro Prokuratora rozpatrzy sprawę trzech oskarżonych oraz przedstawi dowody wiążące ich z ich z przestępstwami handlu dziećmi, torturami i zabójstwami, oraz próbami ukrycia przestępstw.

Sąd przesunął początek procesu o tydzień, z 31 marca na 7 kwietnia, po otrzymaniu informacji na temat specjalnej grupy operacyjnej wysłanej przez Watykan w celu zaburzenia i zniszczenia pracy Sądu. Grupa składa się z płatnych agentów, tzw. „Świętych aliantów” – należącej do Jezuitów agencji szpiegów i zabójców – odpowiedzialne za zastraszanie i eliminację przeciwników papiestwa. 

W związku z tym Sąd ustalił także nowe zasady ochrony jego członków, a przede wszystkim kluczowego przedstawiciela, Sekretarza Polowego ITCCS, Kevina Annett. Sąd rozpocznie swe działania w miejscu niewiadomym, jednak dowody Prokuratury przedstawione w Sądzie zostaną udostępnione publicznie poprzez Agencję Informacyjną.

A oto pierwsza informacja.

Biuletyn Nr.1 z 29 marca 2014.

Biuro Prokuratury (OCP) ustaliło i udokumentowało wiele dowodów na istnienie globalnej sieci handlu dziećmi wskazującą na bezpośredni udział trzech głównych oskarżonych: Bergoglio, Pachon i Welby. Proces sądowy przeciwko nim odbędzie się 7 kwietnia o godz. 10 rano.

OCP posiada dowody na prowadzenie systematycznych porwań, gwałtów, tortur i zabójstw ofiarnych noworodków i dzieci do 14 roku życia. Udokumentowane istnienie kultu zwanego Dziewiątym Kręgiem wskazuje na udział w jego rytuałach trzech wymienionych oskarżonych, jak i byłych papieży: Jana Pawła i Benedykta.

Kult Dziewiątego Kręgu operuje na podstawie prawa kanonicznego stworzonego jako „Przywileje Magistralne”(sędziowskie), przechowywanego w archiwach Watykanu. Zdobyta kopia dokumentu włączona jest do rekordów OCP.

Udokumentowanym przez OCP przykładem jest taka właśnie operacja działająca na terenie szkoły rezydencjalnej dla dzieci Indian Mohawk w Brantford, Ontario, Kanada, należącej do byłego Kościoła Anglii i Jezuitów. Regularne tortury i zabójstwa ofiarne miejscowych dzieci zaczęły się tam w chwili otwarcia szkoły w 1832 roku, która okazała się bardziej więzieniem niż szkołą, w jej wnękach piwnicznych i trwają do dzisiejszego dnia. Fakt ten ustalono na podstawie szczątków kości z grobu masowego w pobliżu szkoły; wspomnień naocznych świadków; dowodów para-psychologicznych; dokumentów z sekretnych archiw Kościoła anglikańskiego w Londynie i Ontario (tzw. Kolekcja „G12”anglikańskiej Diecezji hurońskiej prowadzonej przez Biskupa Boba Benett). Była pracownica naukowa Kościoła anglikańskiego Leona Moses potwierdziła te fakty w prywatnym przesłuchaniu z Kevinem Annett i przedstawicielką starszyzny Mohawk Cheryl Squire, w październiku 2011 roku.

Główny oskarżony Welby odgrywający rolę Arcybiskupa Canterbury, pod dyrekcją przestępczyni królowej Elżbiety, zarządził zniszczenie tych archiw i pozostałości dowodowych zamordowanych dzieci, w styczniu 2012 podczas prywatnej rozmowy konspiracyjnej z przedstawicielem Kościoła anglikańskiego w Toronto, Fredem Hitz. Było to ważne posunięcie ze względu na bezpośredni udział królowej w porwaniach i morderstwach indiańskich dzieci, jak i udział członków rodziny królewskiej w rytuałach kultu Dziewiątego Kręgu, w szkole Mohawk w Brantford.

Wykonywanie owych rytuałów potwierdzone jest przez naocznego świadka – byłego „więźnia” „szkoły”, ja też konkluzje policyjnie akredytowanego detektywa para-psychologicznego, którego sprawozdanie znajduje się w posiadaniu OCP.

Świadkowie opisują 9 osób w czerwonych płaszczach zebranych wokół ołtarza w katakombach piwnicy zachodniego skrzydła szkoły Mohawk. 5-, lub 6-letnia dziewczynka związana i zakneblowana została ułożona na ołtarzu, potem gwałcona przez wszystkich uczestników, co z kolei doprowadziło do jej zabicia w celu poćwiartowania ceremonialnym nożem, aby mogli wypić jej krew. Jej szczątki zostały spalone i w sekrecie zakopane w lasku zachodnim, tuż za szkołą.

W październiku 2011 wykopaliska prowadzone przez starszyznę Mohawk w tamtym miejscu odkryły guziki mundurków uczennic szkoły, spalone części ubrań i szczątki poprzecinanych kości. Fragmenty dwóch takich kości zostały pozytywnie , jako kości małego dziecka przez eksperta medycyny sądowej Grega Olson, archeologa Chrisa Nahrgang, a także patologa sądowego dr. Donalda Ortner z instytutu Smithonian w Waszyngtonie. Ortner zmarł wktróce potem z nieznanych przyczyn. 

Głowni oskarżeni: Welby, Bargoglio i Pachon wspólnie utworzyli kampanię w celu ukrycia, lub zniszczenia tych dowodów, przeszkodzie wykonaniu prawa publicznego i publicznemu oczernianiu ITCCS i Kevina Annett, po ogłoszeniu tych dowodów w październiku 2011.

Podobne kampanie są w stanie kontynuować działanie przede wszystkim dzięki kontrolowanym przez rząd mediom w Kanadzie, czego przykładem jest program telewizyjny o mylącym tytule:”Aborygynowie” (Ludzie rodowici) – „Aboriginal people”(CAPTN), a także straszenie i uciszanie starszyzny Mohawk i świadków naocznych wydarzeń z Brantford.

Jezuicki udział w rytuałach Dziewiątego Kręgu w szkole Mohawk potwierdza korespondencja dyrektorów szkoły, począwszy od roku 1922. 

Podobne rytuały odbywały się w indiańskich szkołach katolickich w Północnej Dakocie, czy w Omak w Waszyngtonie, co potwierdza świadek naoczny Clarita Vargass – materiały dołączone.
Dalsze informacje nastąpią w toku sprawy.