poniedziałek, 10 marca 2014

03.03.2014


MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZWYCZAJOWE SPRAWIEDLIWOŚCI
SĄD PRAWA KRYMINALNEGO w BRUKSELI.


PUBLICZNE WEZWANIE
Przeciwko
Jorge Borgoglio, Adolfo Nicolas Pachon, Justin Welby i inni.

Syg. Akt Nr. 31032014 – 001

WEZWANIE do stawienia się przed Sądem wystawione dnia 3 marca 2014 dla następujących osób:
Jorge Bergoglio alias Papież Franciszek 1 – Głowa Kościoła Rzymsko – Katolickiego;
Adolfo Nicolas Pachon alias Przełożony Generalny Zakonu Jezuitów,
Justin Welby alias Arcybiskup Canterbury Kościoła Anglikańskiego.

Podaje się do wiadomości wymienionych osób, ich agentów i całego świata, że owe osoby, jako ludzie z krwi i kości są publicznie oskarżone przez Biuro Prokuratora Sądu o następujące przestępstwa:
  1. Organizacja, pomoc oraz ukrywanie gwałtów i tortur na dzieciach, jak też zachęta innych uczestników swych Korporacji do podobnych działań.
  2. Naruszenie PRAWA NARODÓW oraz przyzwolenie dla swoich agentów do popełnienia zdrady wobec swoich narodów.
  3. Kryminalne przyzwolenie na popełnianie gwałtu, tortur i ludobójstwa na niezliczonej ilości dzieci.
  4. Konspiracja kryminalna w celu popełnienia, a potem ukrycia wymienionych przestępstw oraz wskazówki dla innych do podobnych działań.

Te oskarżone osoby, jako ludzie z krwi i kości są tutaj wzywane do stawienia się w roli GŁÓWNYCH OSKARŻONYCH w sprawie karnej w celu udowodnienia im odpowiedzialności za te przestępstwa i ukaranie ich przez Sąd.
Przedstawiona data otwarcia PRZESŁUCHANIA EGZAMINUJĄCEGO to 31 marca 2014 w Brukseli.
Oskarżeni i ich przedstawiciele uprzedzeni są o obowiązkowym stawiennictwie na PRZESŁUCHANIU lub przekazaniu pisemnego solidnego usprawiedliwienia, dlaczego nie chcą lub nie mogą się stawić, w ciągu 10 dni od tej daty.
Dalej oskarżeni są uprzedzeni o tym, że brak odpowiedzi na to WEZWANIE , czy inne możliwe wydarzenia z i ich strony oznaczać będzie milczące przyznanie się do winy, co z kolei będzie jednoznaczne z „nolo contendere” – niezbity dowód przestępstwa – będzie, jako takie zakonotowane w rekordach Sądu.

PUBLICZNE WEZWANIE zostało wydane przez Biuro Obrad Magistratu Działu Kryminalnego Sądu Zwyczajowego.
Oskarżeni zostali publicznie zawiadomieni.

PRZEWODNICZĄCY SĘDZIÓW
……………………………………………

SEKRRETARZ SĄDU
……………………………………………

OFICJALNA ORYGINALNA PIECZĘĆ SĄDU
…………………………………………………………………………..

Syg. Akt. Nr. 3103214 – 001
Rekord Sądu w Brukseli
Belgia 3.03.2014

kontakt: